• Галузь знань: 16 «Хімічна та біоінженерія»    
  • Спеціальність - 161 Хімічні технології та інженерія

Підготовка здобувачів відбувається за освітньо-професійними програмами:

за освітніми ступенями:  

  • Бакалавр -  освітньо-професійна програма "Хімічні технології в будівництві"

Ви отримаєте знання у таких сферах:

- виробництві та експлуатації хімічних матеріалів, що застосовуються в будівельній галузі;

- застосуванні сучасної вимірювальної апаратури в методах роботи з технологічними об'єктами в промисловості;

- фізико-хімічних методах моніторингу технологічних систем у галузі хімічних технологій та будівельних виробництв;

- тенденції розвитку обладнання хіміко-технологічних виробництв.    

Можливості працевлаштування:

  • провідні наукові установи України;
  • хіміко-технологічні та переробні підприємства;
  • підприємства з виробництва хімічної продукції;
  • вищі та професійно-технічні навчальні заклади;
  • хімічні та аналітичні лабораторії;
  • фармацевтичних та косметичних компаніях.

 Детальна інформація ...