• Галузь знань – 19 Архітектура та будівництво     
  • Спеціальність - 192 Будівництво та цивільна інженерія

Підготовка здобувачів відбувається за освітньо-професійними програмами:

за освітніми ступенями:

  • Бакалавр -  освітньо-професійна програма: Мости і транспортні тунелі;
  • Магістр – освітньо-професійна програма: Мости і транспортні тунелі; 
  • Доктор філософії – освітньо-наукова програма: Будівництво та цивільна інженерія.

Ви отримаєте знання у таких сферах:

- проєктування та будівництва мостів, тунелів, метрополітенів та інших спеціальних споруд;

- обстеження і випробування мостів;

- експлуатації та реконструкції мостів.

За результатами навчання ви отримаєте компетентності:

- використання BIM-технологій для створення 3D-моделі мостів та транспортних тунелів;

- розробка технологій та конструктивних рішень для відновлення мостів після пошкодження їх у ході війни;

- експертне визначення технічного стану мосту для виявлення потреби в ремонті, реконструюванні та заміні елементів;

- нагляд за технічним станом будівельних об’єктів з оцінюванням їх придатності до експлуатації;

- вибір маршруту руху великовагових вантажів промислового та військового призначення з урахуванням вантажопідйомності мостів;

- паспортизація мостів та труб на автомобільних дорогах України;

- науково-технічна та фінансова експертиза при проєктуванні та будівництві мостів.

Можливості працевлаштування:

проєктні, науково-дослідні, дорожньо-будівельні, консалтингові компанії, метробудівельні та мостові організації, експлуатаційні та експертні установи в галузі будівництва, навчальні заклади за профілем     

Детальна інформація...