Абітурієнту

Запрошуємо Вас на навчання за спеціальностями

Внешняя ссылка открывается в новом окнеДорожньо-будівельного факультету ХНАДУ.

Ви отримаєте знання у таких сферах:

-  проектування, будівництво та експлуатація автомобільних доріг, автомагістралей та споруд на них; оцінка безпеки руху і розробка засобів організації дорожнього руху; розробка та впровадження  нових екологічно чистих технологій будівництва та експлуатації доріг; експертиза та контроль якості виконання будівельних і ремонтних робіт;

-  проектування та будівництво мостових споруд, тунелів, метрополітенів та інших спеціальних споруд; обстеження і випробування штучних споруд;

- кліматичний менеджмент; екологічний контроль та управління; біобезпека та екологічний моніторинг; контроль та раціональне використання надр; менеджмент відходів та технології утилізації; біорізноманіття та митний фітоконтроль; стале управління водними ресурсами, охорона земель та атмосферного повітря.

Приймальна комісія

Контакти приймальної комісії:      Тел. +38 (057) 700-38-64  E - mail : abitur@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua

Контакти для іноземних абітурієнтів: Тел. + 380577003866 ; +380577073680.                                Факс + 380577003865                             E - mail : tgi@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua

Дорожньо-будівельний факультет

здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями:

192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ⇒
101 «Екологія»  ⇒
193 «Геодезія та землеустрій»  ⇒

Перейти

Відеотур по факультету

Відповідальний за роботу з абітурієнтами

доц., к.т.н. Костікова М.В. тел. +38 057-707-37-74 e-mail:  informatik@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua

 

Дати прийому документів

ОКР бакалавр: 1 курс на основі повної загальної середньої освіти (випускники шкіл та училищ):

ОКР бакалавр: на основі ОКР молодшого спеціаліста (випускники технікумів або коледжів): 

ОКР магістр: