НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

ДБФ має високий науковий потенціал. Висока науково-педагогічна кваліфікація фахівців факультету була підставою для створення на його базі всесвітньо-відомих наукових шкіл (https://www.khadi.kharkov.ua/science/naukovi-shkoli/):    

Ефективність проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг

                 Наук. керівник проф. Жданюк В.К.    

Рік заснування 1931.

Засновники к.т.н., професор О.К. Біруля і заслужений працівник народної освіти, к.т.н., професор Михович С.Г.

Галузь науки - будівництво. Теоретичні проблеми будівництва, експлуатації і проектування автомобільних доріг, закладені О.К. Біруля нині розвиваються на кафедрі за такими напрямками:

  • Структурно-активаційна технологія дорожньо-будівельних матеріалів для будівництва та ремонту автомобільних доріг;
  • Інтенсивні ресурсозберігаючі технології ремонту автомобільних доріг і організація їх експлуатації;
  • Автоматизоване проектування, будівництво та експлуатація автомобільних доріг;

Фізико-хімічні основи екологізації технології використання відходів убудівельній індустрії.
Колектив є співавтором пакету прикладних програм автоматизованих технологій проектування і будівництва автомобільних доріг „Кредо”    

Фізико-хімія, механіка та довговічність органічних в'яжучих і бетонів на їх основі.

Наук. керівник проф. Золотарьов В.О.

Рік заснування -1954.
Засновник школи к.т.н., професор М.І.Волков.
З 1977 року керівник школи д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Транспортної Академії України, дійсний член Технічного Комітету ТС 7/8 “Дорожні одяги” Всесвітньої дорожньої Асоціації, професор В.О.Золотарьов. Галузь науки - будівельне матеріалознавство.
Розроблені класифікації сучасних в’яжучих, модифікованих полімерами, розкрита фізична сутність і запропоновані методи та критерії об’єктивної оцінки їх якості, запропоновано узагальнене кількісне рішення, що вперше розкриває взаємозв’язок між головними показниками бітумних в’яжучих. Розроблено та втілено в виробництво вітчизняний кольоровий асфальтобетон.