Освітньо-професійна програма "Автомобільні дороги та аеродроми"

Освітня програма

Автомобільні дороги та аеродроми

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Мова викладання

Українська

Освітній ступінь

Магістр

Спеціальність

192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Форми навчання

денна, заочна